UWAGA!! UWAGA!!

POLECAM ROZPOCZĄĆ NAUKĘ OD LEKCJI 1 - od wprowadzenia. Następnie stopniowe powiększanie swojego zasobu słów :). Listę lekcji znajdziesz po prawej stronie witryny.


środa, 26 sierpnia 2009

1. Hakim - Salam Aleikum

Hakim - As-salamu Aleikum السلام عليكم
Salam Aleikum السلام عليكم jest podstawowym zwrotem w języku arabskim. Oznacza dosłownie "pokój na was", a w znaczeniu ogólnym przypomina nasze "Witam". Używany może być zarówno przez tubylców, jak i biznesmenów, zarówno w stosunku do przyjaciół, jak i osób nieznajomych czy starszych, w formie grzecznościowej.
Odpowiedź brzmi: Wa Aleikum As-salam وعليكم السلام (I pokój wam).
Skrócona forma to Salam! سلام (pokój)

Najważniejsze zwroty w piosence:
Ana
انا - ja
Alb - serce
قلب (albi - moje serce, albak - twoje serce)
Habibi
حبيبي- (moje) kochanie
Insah
انسى- zapomnieć, zapominać
Hubb
حب- miłość
Kifaja
كفايا- wystarczy, wystarczająco
Min
من- z, skąd (np. min Bolanda - z Polski)
Khud
خذ- wziąć, brać (khudnii - wziąć mnie)
Maa
مع - z
Kullu tamam
كلو تمام- wszystko w porządku
Shweja
شوية - trochę
Zaman
زعلان- czas
Słowa piosenki w j. arabskim:

اس اس السلام عليكمطب اس اس السلام عليكماس اس السلام عليكمطب اس اس السلام عليكمالسلام عليكم السلام عليكمالسلام عليكم السلام عليكم
بعد السلام يحلى الكلامنسهر ندوب حب و غرامالحياه حلوه يالله بينا يالله نحضن الأيام
السلام عليكم السلام عليكم
انا قلبي سلم يا حبيبي رد السلامو افتحلي قلبك يا حبيبي و انسى الخصام
حب و ارقص غني و أوعى تبعد عنيحب و ارقص غني و أوعى تبعد عنيهات ايدك يالله دا السلام لله و لا كفايا عناد
السلام عليكم السلام عليكم
ما تضم شوقك على شوقي قرب يا وادو احلوي يا دنيا و روقي بعد البعاد
من رموشك خذني او تعالى في حضنيضحكة مع غمزة نظرة مع همسةكلو يبقى تمام
السلام عليكم السلام عليكم
انا بس عايزك تديني شوية حنانو بأحلى حب تنسيني مر الزمان
لو غلطت عاتبني مش تروح و تسبنيلو غلطت عاتبني مش تروح و تسبنييالله يا واحشني عيش و عيشني ليه تبات زعلان
السلام عليكم السلام عليكم
بعد السلام يحلى الكلامنسهر ندوب حب و غرام


Zapis fonetyczny

Esalaamu alaykum (X 4)
Baad issalamyahla L LkalamNisher Niduuq hubbi w gharamDal hayaa haluyalla bina yallanuh dun ilayaam!
Esalaamu alaykum (X 4)
Ana 'albi sallm yahabibiruddissalaamWif tahli 'albak yahabibiwinsa L Khisam (X2)Hibwi r'us hanniiwea tibed eanni (x2)Hot idek yalladassalaam l'allahLa kifaya enaad!
Esalaamu alaykum (X 4)
Maddumi shu'ak 3ala shu'i'arrab ya wald*--ahwihlawi ya dinya wru'ibaedil beead--ah (X2)Fenrumushak khudniiwitaela fi hudni (X2)Dahka maea ghamzaLazar ma3a hamsaKullu yab'a tamam
Esalaamu alaykum (X 4)
Ana bass 3ayzak tiddini habbit** hanaan--ahwib ahla hubbtnassini murri zaman--ah (X2)Law ghilitt 3atibnimish tiruh witsibni (X2)Yala ya wahishni3ish 3ayyashnimish tibat za3laan!
Esalaamu alaykum (X 4)
Baad issalamyahla L LkalamNisher Niduuq hubbi w gharamDal hayaa haluyalla bina yalla
nuh dun ilayaam!

Teraz rozbiję poszczególne wersy i wytłumaczę tekst piosenki.Esalaamu alaykum - السلام عليكم

Jak już wiemy, oznacza to "witam", "pokój dla was"

Baad issalam yahla al-kalam - بعد السلام يحلى الكلام

"Baad" oznacza "po (czymś)", "salam" dosłownie oznacza "pokój", jednak w tym przypadku traktujemy to jako "przywitanie", więc "baad issalam" - po przywitaniu. ". "Yahla" oznacza "słodzieji", al-kalam "mówić". Całość można przetłumaczyć jako: Po przywitaniu, mowa jest słodsza".

Nisher Niduuq hubbi w gharam - نسهر ندوب حب و غرام

"Nisher" - przetrwanie, "Niduuq" - blizny, "hubbi" - miłość, wa - i, "gharam"- romans, miłość.
Sens zdania to "Przeżyjemy blizny (przykrości) miłości i romansu".

al-hayaa halu - الحياه حلو

"Al-hayaa" - życie, "halu" - słodki. Czyli wers oznacza "Słodkie życie" ( w języku arabskim przymiotniki określające rzeczownik stawiane są zawsze po rzeczowniku, np. "chłopiec piękny" - waled gamil ولد جميل )

yalla bina yalla - يالله بينا يالله


Wyraz "yalla" w j. arabskim oznacza "chodź", "szybko", w sensie zawołania, zachęcenia, coś jak angielskie "come on" lub "let's go". "Bina" to zbicie dwóch wyrazów: bi - z, na - my, dlatego całość oznacza "z nami".

nuhdun ilayaam! - نحضن الأيام


"Nuhdun" - chwytać, wykorzystywać, il-ayaam - dni. "Chwytać dni". W tym przypadku mamy do czynienia z liczbą mnogą "dni" - ayaam. Dzień w liczbie pojedynczej to "youm". Podobne konstrukcje występują w dużej liczbie rzeczowników, dlatego warto zauważyć zmianę w tychże konstrukcjach.

Ana 'albi sallm yahabibi ruddissalaam - انا قلبي سلم يا حبيبي رد السلام

"Ana" - ja, "albi" - moje serce (alb - serce, końcówka -i, wskazuje właściciela), salam - witać. "Moje serce się przywitało". "ya habibi"- ya (ja)- jest wołaczem, adresuje słowo do kogoś, w tym przypadku do "habibi" - (moje) kochanie (podobnie jak w albi, końcówka -i wskazuje właściciela). "Ruddisalam" - odpowiedz, przywitaj się ze mną. Całość można przetłumaczyć więc jako: Moje serce się przywitało, kochanie, odpowiedz mi.

Wa iftahli 'albak yahabibi wa insa al-Khisam - و افتحلي قلبك يا حبيبي و انسى الخصام

"Wa" - i, "iftah" - otworzyć, stąd "iftahli" - otwórz mi (końcówka -li wskazuje adresata). "Albak" - twoje serce (-ak - twoje). W j. arabskim końcówka -ak wskazuje właściciela, 2 os. liczby pojedynczej, -ak dla rodzaju męskiego i -ik dla żeńskiego. W piosenkach arabskich wszystkie teksty pisane są jednak bez podziału na płeć, dlatego zamiast "kochana" (habibti) jest "kochany" (habibi). Insa - zapomnieć, al-khisam - kłótnia, sprzeczka, problem. Całość można przetłumaczyć jako "I otwórz mi swoje serce kochanie, I zapomnij o kłótni".

Hubb wa r'us hanni iwea tibed eanniحب و ارقص غني و أوعى تبعد عني

"Hubb" - miłość, r'us- taniec. "Miłość i taniec i śpiew nie opuszczają mnie"

Hot idek yalla dassalaam l'allah La kifaya enaad! -
هات ايدك يالله دا السلام لله و لا كفايا عناد

"Hot idek" - daj swoje dłonie, "dassalaam" - to pozdrowienie (da - to), Allah - Bóg. La- nie, kifaya - wystarczy, wystarczająco, "enaad" - upór, uparty. "Daj swoje dłonie, to pozdrowienie dla Boga, przestań się upierać".

Maddumi shu'ak 3ala shu'i 'arrab ya wald*--ah - ما تضم شوقك على شوقي قرب يا واد

"Maddumi" - złożyć, położyć, "shu'ak" - twoja tęsknota, "3ala" - na, "shu'i" - moja tęsknota. "Arrab" - bliżej.

wihlawi ya dinya wru'i baedil beead--ah - و احلوي يا دنيا و روقي بعد البعاد

Piękniejszy, czystszy świat po rozłące.

Min rumushak khudnii aw taela fi hudni - من رموشك خذني او تعالى في حضني

"Min" - z, skąd, "rumushak" - twoje rzęsy (końcówka -ak wskazuje na osobę - ty), "khud" - wziąć (stąd "khudni" - wziąć mnie), "aw"- lub

Dahka ma3a ghamza Lazar ma3a hamsa - ضحكة مع غمزة نظرة مع همسة

"Dahka" - uśmiechać się, ma3a - z, ghamza - mrugnąć, mrugnięcie, "lazar ma3a hamsa"

Kullu yab'a tamam - كلو يبقى تمام

"Kullu" - wszystko, "yab`a" - zostać, być, "tamam" - dobrze, w porządku. Wers oznacza "wszystko jest w porządku".


Ana bass 3ayzak tiddini shweya habbit- انا بس عايزك تديني شوية حنان

"Ana" - ja, "bass" - tylko, "3ayzak"- chcę od ciebie", "tiddini" - ty dajesz mi (t- na początku wskazuje na zwrot do 2 os l. poj), "shweya" - trochę, "habbit" - twoja miłość.
"Chcę tylko abyś podarowała mi trochę swojej miłości"

wa bahla hubb tnassini murri zaman--ah - و بأحلى حب تنسيني مر الزمان

"Bahla" - najsłodsza, najpiękniejsza, "Hubb" - miłość, "tanassini" - zapomnijmy (końcówka - ni wskazuje na -my) "murri" - smutny, "zaman" - czas.
"Najpiękniejszą miłość, zapomnijmy o smutnych chwilach"


Law ghilitt 3atibni mish tiruh wa tasibni - لو غلطت عاتبني مش تروح و تسبني

Law ghilitt 3atibni - Błędem było mnie winić,
"mish" - nie (negacja), "tiruh" - ty idziesz, ty odchodzisz, "tasibni" - zostawiasz mnie, opuszczasz mnie. "Nie idź i nie zostawiaj mnie".

Yala ya wahishni 3ish wa 3ayyashni - يالله يا واحشني عيش و عيشني

"Wahishni"- ktoś za kim tęsknie, "3ish"(aisz) - żyć. "Powodzie mojej tęsknoty, żyj i pozwól mi żyć".

mish tibat za3laan! - ليه تبات زعلان

"mish" - nie, "tibat" - jesteś, być (ty), "za3laan" - zdenerwowany". " Nie bądź zdenerwowana"

8 komentarzy:

 1. świetne! :DD Shukran ;>

  OdpowiedzUsuń
 2. Fikra mni7a ya sadiqi. Takhtaartu ala'ghenia gamila gidan. Shukran gazilan. (i jak to napisać poslkimi znakami ;-))

  OdpowiedzUsuń
 3. Strona jest rewelacyjna! Znalazłam tu wiele tekstów piosenek których szukałam od dawna, bardzo Ci dziękuje że mogłam w końcu zrozumieć ich sens. Mam prośbę. Czy możliwe jest umieszczenia przez Ciebie piosenki ma yhemmak w wykonaniu Yar'y

  OdpowiedzUsuń
 4. Genialny pomysł z tą nauką , czekam na więcej pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Fajna strona do nauki ,tylko może ktoś wytłumaczy co znaczą te cyfry między literami,dla osoby ktorą sama zaczyna naukę jest to zawiłe .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cyfry oznaczają że dana litera jest twarda. Np 7 to twarde H

   Usuń
  2. Cyfry oznaczają że dana litera jest twarda. Np 7 to twarde H

   Usuń
 6. https://www.youtube.com/watch?v=cpJpVl2pVUE czy moglby ktos przetlumaczyc ta piosenke ?

  OdpowiedzUsuń