UWAGA!! UWAGA!!

POLECAM ROZPOCZĄĆ NAUKĘ OD LEKCJI 1 - od wprowadzenia. Następnie stopniowe powiększanie swojego zasobu słów :). Listę lekcji znajdziesz po prawej stronie witryny.


środa, 26 sierpnia 2009

Alfabet

Alfabet arabski jest nieodłącznym elementem nauki tego języka, dlatego przedstawię tutaj poszczególne litery wraz z opisem wymowy i przykładami wyrazów.

NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE SŁOWA W JĘZYKU ARABSKIM ZAPISYWANE SĄ OD PRAWEJ DO LEWEJ!

ا - alif, jak w "Ahmed" أحمد , jedno z najpopularniejszych arabskich imion
ب - ba, jak w "Bahebbak" بحبك , co znaczy "kocham cię"
ت - ta, jak w "Tani"تاني, co znaczy "kolejny" lub "znowu"
ث - ta lub sa, jak w "Sawani"ثواني , co znaczy "sekundy". Litera ta wymawiana jest jako "ta" w starszych słowach języka arabskiego literackiego, jednak w nowych lub zapożyczonych słowach powszechnie przyjęte jest wymawianie "sa".
ج - giim, jak w "Gamil"جميل , co znaczy "piękno" lub "piękny". W Egipcie wymawiane jest jako "g", w odróżnieniu od standardowego "dż".
ح - Ha (7a), jak w "Habibi" حبيبي , co oznacza "moje kochanie", dźwięk ten nie występuje w j. polskim, jest to H wydobywające się z głębi gardła, jak podczas oddychania po wysiłku fizycznym, podobne do polskiego "hałas"
خ - xa (5a lub kha), jak w "xata" خطأ co oznacza "błąd", jest to "charczące h", podobne do francuskiego "r"
د - daal, jak w "Dunja" دنيا, co oznacza "świat" lub "każdy"
ذ - daal lub zaal, jak w "Dajeb"ذائب , co oznacza "topnieć", zwykle odnoszące się do miłości, podobnie jak w ث (ta, sa), w języku formalnym arabskim wymawiane jest jako da, natomiast w zapożyczeniach, i nowych wyrazach jako za.
ر - ra, jak w "Ramadan" رمضان, święty miesiąc postu dla muzułmanów
ز -zay, jak w "Zaman"زمن , co oznacza "czas"
س - sin, jak w "Saba`tashar" سبعة عشر, co oznacza "siedemnaście"
ش - shin, jak w "Shuf"شوف , co oznacza "patrzeć"
ص - Saad, jak w "Sabr" صبر , oznacza "cierpliwość", jest to głębsza litera S
ض - Daad, jak w "Da3" ضاع, oznacza "stracony" "zmarnowany". Głębsze, twardsze D
ط - Ta (6a), jak w "Tajr" طير , co oznacza "ptak". Głębsze, twardsze T
ظ - Da lub Za, jak w Zalim ظالم , co oznacza "uciążliwy"
ع - Ajn, jak w 3ayn عين, co oznacza "oko", dźwięk niewystępujący w j. polskim, charakterystyczny dla języka arabskiego, dźwiękowa wersja ح (Ha, 7a), wydobywająca się z głębi gardła.
غ - ghajn, jak w "Ghali" غالي , oznacza "cenny" lub "drogi", dźwięk podobny do "gulgotania" wody podczas mycia zębów.
ف - fa, jak w "Farid" فريد jedno z imion arabskich
ق - qaff (9aff, 2aff), jak w "Qalbi"قلبي, co oznacza "moje serce". Jest to głębszy dźwięk k, nie wymawiany jest jednak w dialekcie egipskim, dlatego słowo "Qalbi" staje się "Albi"
ك - kaff, jak w Kajf كيف, co oznacza "jak"
ل - laam, jak w Lejl ليل, co oznacza "noc"
م - miim, jak w Magnun مجنون, co oznacza "szalony"
ن - nun, jak w Nar نار, co oznacza "ogień"
ه - ha, jak w "Haram" هرم, co oznacza "piramida"
و - łał (waaw), jak w "Wahashtini"وحشتيني, co oznacza "tęsknię za tobą"
ي - ya, jak w "Ja habibi" يا حبيبي, używane kiedy kogoś wołamy lub adresujemy do kogoś nasze słowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz